Tved Bygade 1, Tved
DK-8420 Knebel
Tlf. 86 35 18 52

 
   Udskriv  
 

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Politik vedr. arbejdsmiljø og sikkerhed

Det er Tømrermester Svend Erik Sørensen A/S' politik, at alle vores medarbejdere oplever et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overenstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Endvidere at arbejdsmiljøforholdende sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. 

Sikkerhedsreglerne skal overholdes

I praksis betyder det, at vi gør meget ud af sikkerheden og altid overholder gældende regler lige fra brug af værnemidler til sikkerhedsprocedure for omgang med stoffer og materialer. Vores politik er, at når alle overholder reglerne, nedsættes risikoen for ulykker betydeligt, og giver derved en større sikkerhed for alle.

APV

Hvert 3. år udarbejdes der en arbejdspladsvurdering APV, hvori alle medarbejdere inddrages. APV´en holdes løbende opdateret.

Mål med sikkerheden

I Tømrermester Svend Erik Sørensen A/S er det vores mål, at forblive en sikker og sund arbejdsplads og til tid udvikle og forbedre arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet, således at alle vores arbejder udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarlig måde og derved - nul ulykker!